ไม่มีเลิกแน่นอนแตกให้ครบ 7 น้ำท่ายากก็มางานดีไม่มีใครยอมเลิก

372
ไม่มีเลิกแน่นอนแตกให้ครบ 7 น้ำท่ายากก็มางานดีไม่มีใครยอมเลิกกี่น้ำนับเอาเอง