นมขาวแตกในไม่น่าเลยแบบนี้ทนไม่ไหวข้างหน้าข้างหลังxxx