เก็บกดมานานจัดไปหลายรอบยาวแน่นอนรุ่นไหนเนี่ยงานเขาดีจริงๆ UNCEN