เมียถ่างหีให้ดูถ้าอย่างนี้ต้องปล่อยในให้ท้องตายแน่ๆเด็ดสัดๆ