ได้เสมองานดีจึงบอกต่อไม่เหลียวมองใครตายคาควยก่อนเข้าวงการ